Svenska Kyrkan i Tölö

tolokyrka-var-sommar

Tölö kyrka - en rastplats för själen

Kyrkan är ett heligt rum, invigt till gudstjänst, och i varje gudstjänst som firas vill vi att ett äkta möte ska uppstå mellan Gud och människor. Därför firar vi olika former av gudstjänst. Vanligast är Högmässa och Gudstjänst (som ibland också kallas högmässogudstjänst) men vi firar också musikgudstjänster, familjegudstjänster och temagudstjänster med speciell inriktning, t ex Taizémässor. Varje söndag kl 11 firar vi Gudstjänst eller Högmässa i Tölö kyrka. (Under perioden juni-aug växlar vi dock mellan kl 11 o 9.30. Vilken tid som gäller ser du i programmet till höger)

Att ge sig tid att delta i en gudstjänst är som massage för själen. Vi behöver tid till eftertanke och stillhet där vi får reflektera över livets mål och mening. Vi behöver pauser där vi får hämta andan och söka oss mot vår själs rötter. I gudstjänsten erbjuder kyrkan dessa rastplatser för möten mellan Gud och människor.